ประวัติทะเลเรืองแสง

ทะเลเรืองแสง

ทะเลเรืองแสงเกิดจาก แพลงก์ตอนผลิตแสง

ทะเลเรืองแสง (Bioluminescent Bay) เกิดจากแพลงก์ตอนเรืองแสง (Bioluminescent Plankton) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเล ที่สามารถผลิตแสงได้เอง โดยการรวมกันของสารลูซิเฟริน (Luciferin) และลูซิเฟอเรส (Luciferase) เมื่อมีการกระตุ้นด้วยความร้อนหรือการเคลื่อนไหว สารลูซิเฟรินและลูซิเฟอเรสจะรวมตัวกัน เกิดปฏิกิริยาเคมีและปล่อยแสงออกมา

แพลงก์ตอนเรืองแสงสามารถพบได้ทั่วไปในทะเลทั่วโลก แต่ปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสงจะปรากฏขึ้นเมื่อแพลงก์ตอนเรืองแสงมีจำนวนหนาแน่นมากพอ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสง ได้แก่

  • อุณหภูมิของน้ำ : แพลงก์ตอนเรืองแสงจะเรืองแสงได้ดีในน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส
  • ปริมาณออกซิเจนในน้ำ : แพลงก์ตอนเรืองแสงต้องการออกซิเจนในการหายใจ หากปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง แพลงก์ตอนเรืองแสงจะเรืองแสงน้อยลง
  • ปัจจัยทางเคมี : แพลงก์ตอนเรืองแสงบางชนิดต้องการสารเคมีบางชนิดในการเรืองแสง เช่น แมงกานีส

ปรากฏการณ์ทะเลเรืองแสงสามารถพบได้ทั่วโลก สถานที่ที่มีชื่อเสียง ได้แก่

  • อ่าวยุง (Mosquito Bay) ประเทศเปอร์โตริโก : เป็นแหล่งทะเลเรืองแสงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก น้ำทะเลจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินอมเขียว
  • หมู่เกาะหมาจู่ (Matsu Island) ประเทศไต้หวัน : น้ำทะเลจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินอมเขียว
  • อุทยานแห่งชาติไบโอลูมิเนสเซนส์ (Bioluminescent Bay National Park) ประเทศนิวซีแลนด์ : น้ำทะเลจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินอมเขียว
  • เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ : น้ำทะเลจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินอมเขียว
  • ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย : น้ำทะเลจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินอมเขียว

การชมทะเลเรืองแสงควรกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ควรสัมผัสหรือรบกวนแพลงก์ตอนเรืองแสงมากเกินไป เพราะอาจทำให้แพลงก์ตอนเรืองแสงตายได้