มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

มหาสมุทรแอตแลนติก เป็นทะเลมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีพื้นที่ประมาณ 106,460,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นผิวโลก มหาสมุทรแอตแลนติกครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือจรดแอนตาร์กติกาทางตอนใต้ ติดกับทวีปอเมริกาทางตะวันตก ติดทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาทางตะวันออก

ลักษณะทางกายภาพ

มหาสมุทรแอตแลนติกมีความลึกเฉลี่ย 3,646 เมตร จุดที่ลึกที่สุดคือร่องลึกปวยร์โตรีโก ที่มีความลึก 8,486 เมตร มหาสมุทรแอตแลนติกมีหมู่เกาะจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วทั้งมหาสมุทร หมู่เกาะเหล่านี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด

กระแสน้ำของ มหาสมุทรแอตแลนติก

มหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำที่สำคัญหลายสาย ได้แก่ กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ กระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนีย และกระแสน้ำอุ่นแอซเท็ก กระแสน้ำเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศของมหาสมุทร

ทรัพยากรธรรมชาติ

มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ปลา และทรัพยากรแร่ธาตุ มหาสมุทรแอตแลนติกยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกอีกด้วย

สรุป

มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นมหาสมุทรที่มีความสำคัญต่อโลกในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก และเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด มหาสมุทรแอตแลนติกยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกอีกด้วยเช่นเดียวกันกับ มหาสมุทรแปซิฟิก

คำสำคัญ: มหาสมุทร, มหาสมุทรแอตแลนติก, มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก, ลักษณะทางกายภาพ, กระแสน้ำ, ทรัพยากรธรรมชาติ