มหาสมุทรอาร์กติก

มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก

มหาสมุทรอาร์กติก เป็นมหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 14,060,000 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณ 2.8% ของพื้นผิวโลก มหาสมุทรอาร์กติกตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ และส่วนใหญ่อยู่ในเขตขั้วโลกเหนืออาร์กติก เป็นมหาสมุทรที่ล้อมรอบด้วยทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาเหนือ

ลักษณะทางกายภาพของ มหาสมุทรอาร์กติก

มหาสมุทรอาร์กติกมีความลึกเฉลี่ย 1,038 เมตร จุดที่ลึกที่สุดคือร่องลึกอเดน ที่มีความลึก 5,450 เมตร มหาสมุทรอาร์กติกมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่เกือบทั้งหมด น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกมีปริมาณลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน

กระแสน้ำ

มหาสมุทรอาร์กติกมีกระแสน้ำที่สำคัญเพียงสายเดียว คือ กระแสน้ำเย็นอาร์กติก กระแสน้ำเย็นอาร์กติกไหลจากมหาสมุทรอาร์กติกสู่มหาสมุทรแอตแลนติก

ทรัพยากรธรรมชาติ

มหาสมุทรอาร์กติกเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ปลา และทรัพยากรแร่ธาตุ

สรุป

มหาสมุทรอาร์กติกเป็นมหาสมุทรที่มีความสำคัญต่อโลกในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มหาสมุทรอาร์กติกเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด มหาสมุทรอาร์กติกยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกอีกด้วย เช่นเดียวกันกับ มหาสมุทรอินเดีย

คำสำคัญ: มหาสมุทร, มหาสมุทรอาร์กติก, มหาสมุทรที่เล็กที่สุดในโลก, ลักษณะทางกายภาพ, กระแสน้ำ, ทรัพยากรธรรมชาติ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มหาสมุทรอาร์กติกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายประการ ได้แก่

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของมหาสมุทรและเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรอาร์กติก