4 ทะเลที่อยู่ติดประเทศไทย

4 ทะเลไทย

ทะเลประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลติดกับทะเล 2 ทะเลหลัก คือ ทะเลอันดามัน และทะเลอ่าวไทย แบ่งออกเป็น 4 ทะเล ย่อยตามลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ดังนี้

 1. ทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ติดกับประเทศเมียนมา บังกลาเทศ อินเดีย และเกาะคริสต์มาส มีลักษณะเป็นทะเลเปิด น้ำทะเลมีความเค็มสูง คลื่นลมแรง น้ำทะเลใส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส ชายฝั่งทะเลอันดามันมีความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภูเก็ต
 2. ทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ติดกับประเทศกัมพูชา เวียดนาม และประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเป็นทะเลกึ่งปิด น้ำทะเลมีความเค็มต่ำ คลื่นลมไม่แรง น้ำทะเลไม่ใส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
 3. ทะเลฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา มีลักษณะเป็นทะเลปิด น้ำทะเลมีความเค็มต่ำ คลื่นลมไม่แรง น้ำทะเลไม่ใส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส ชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันออกมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี และระยอง
 4. ทะเลฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ติดกับประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเป็นทะเลกึ่งเปิด น้ำทะเลมีความเค็มต่ำ คลื่นลมไม่แรง น้ำทะเลไม่ใส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส ชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ ทะเลทั้ง 4 แห่งในประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนปีละหลายล้านคน

ท่องเที่ยวหมู่เกาะกับ 4 ทะเล ในประเทศไทย

ทะเลอันดามัน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลอันดามัน

 • หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา 
 • หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา 
 • เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
 • เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล 
 • เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต
 • อ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ 
 • หาดไร่เลย์ จังหวัดกระบี่ 
 • เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต 
 • หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
ทะเลอ่าวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลอ่าวไทย

 • เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
 • เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • เกาะกูด จังหวัดตราด
 • เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลฝั่งตะวันออก

 • เกาะช้าง จังหวัดตราด
 • เกาะกูด จังหวัดตราด
 • เกาะหมาก จังหวัดตราด
 • เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
 • หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
 • หาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง
 • หาดสวนสน จังหวัดระยอง
 • เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
ทะเลตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลตะวันตก

 • หาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • หาดแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
 • หาดสามพระยา จังหวัดสมุทรสงคราม
 • หาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม